رحلت بانو "نصرت امین" از زنان فقیه و دانشمند (1403ق)

29 شعبان
نصرت السادات امین,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

بانو نصرت امین در سال 1265 هجرى شمسى در شهر اصفهان دیده به جهان گشود. از چهار سالگى به مكتب خانه رفت تا به فراگیرى قرآن و زبان فارسى بپردازد و این زمانى بود كه در زمینه تحصیل علوم و معارف دینى بالاتر از سطح روخوانى قرآن هیچ مجال و زمینه اى براى حضور زنان نبود؛ بخصوص در سالهاى 1280 به بعد كه تحصیل علم براى پسران هم آسان و میسر نبود تا چه رسد به دختران . او در 15 سالگى به ازدواج و همسرى پسر عمویش درآمد. اما زندگى خانوادگى و تربیت فرزندان در فراگیرى دانش او اثرى نگذاشت و آن چنان در جهت كسب علوم دینى از خود جدیت نشان داد كه موافقت و مساعدت اطرافیان بویژه همسر خویش را براى ادامه تحصیلات در علوم دینى (فقه و اصول ) و زبان عربى به دست آورد. در این زمان او بیست ساله بود. مهمترین استاد ایشان كه فقه و اصول و حكمت را به وى آموخت ، آیت الله نجف آبادى بود. بانو امین از زمان كودكى كه اهل ذوق و تفكر و تدبر در موجودات و آثار حق تعالى و از عشاق پروردگار كریم بود، در حین تحصیل حكمت به كشف و شهود نیز نائل مى گردید و در این رابطه بهترین سند و گواه آثار تفسیرى ایشان كتاب اربعین الهاشمیه و نیز نفحات الرحمانیه است . به دنبال انتشار كتاب اربعین هاشمیه در سن 40 سالگى از سوى آیت الله حائرى یزدى ، آیت الله محمد كاظم یزدى و آیت الله آقا میرزا اصطهباناتى شیرازى درجه اجتهاد گرفت و پس از شركت در آزمون علما و مراجع تقلید وقت (آیت الله شیخ عبدالكریم قمى و آیت الله آقا سید محمد كاظم شیرازى ) كه شامل سؤالها و پاسخهاى بسیارى بود - تمامى آنها در كتاب جامع الشتات آمده است - از طرف آن آیات عظام ، درجه اجتهاد و قدرت استنباط احكام شرع را دریافت كرد و اولین بانوى مجتهده در جهان اسلام گردید.

 

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.