ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

احکام

حجت الاسلام فلاح زاده

موضوع : شیوه بیان احکام شرعی در منبر
سخنران : حجت الاسلام فلاح زاده

حجت الاسلام فلاح زاده

موضوع : احکام حد ترخص و مسافت شرعی
سخنران : حجت الاسلام فلاح زاده

حجت الاسلام نظری منفرد

موضوع : قصد اقامت ده روز - احکام مسافر

احکام روزه

پرسش : حکم کسی که به دلایل مختلف نتوانسته است روزه ماه مبارک رمضان را بگیرد چیست؟

احکام روزه

پرسش : وظیفه ما در «یوم الشک» اول ماه و آخر ماه مبارک رمضان چیست؟
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام رضایی

احکام روزه

موضوع : تبیین احکام وطن جدید و نماز و روزه دانشجویان
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام فلاح زاده

احکام روزه

پرسش : حکم خوردن و آشامیدن در طلوع فجر چگونه است؟ 
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام رضایی

احکام روزه

پرسش : چه نوع مسافرتی روزه را باطل می کند؟
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام رضایی

احکام روزه

پرسش : حکم بانوانی که باردار هستند یا بچه شیر می دهند در ماه مبارک رمضان چیست؟

احکام روزه

پرسش : حکم استنشاق بخار یا غبار در ماه مبارک رمضان چگونه است؟
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام رضایی