احکام

حجت الاسلام فلاح زاده

موضوع : احکام قضای نماز و روزه استیجاری و مستحبی
سخنران : حجت الاسلام فلاح زاده

حجت الاسلام فلاح زاده

موضوع : مقدمه گویی برای پذیرش احکام
سخنران : حجت الاسلام فلاح زاده

حجت الاسلام فلاح زاده

موضوع : بیان احکام شرعی بر اساس سطح سواد و تحصیلات
سخنران : حجت الاسلام فلاح زاده

حجت الاسلام فلاح زاده

موضوع : رعایت عفت کلام در بیان احکام بانوان
سخنران : حجت الاسلام فلاح زاده

حجت الاسلام فلاح زاده

موضوع : شیوه بیان احکام شرعی در منبر
سخنران : حجت الاسلام فلاح زاده

حجت الاسلام فلاح زاده

موضوع : احکام حد ترخص و مسافت شرعی
سخنران : حجت الاسلام فلاح زاده

حجت الاسلام نظری منفرد

موضوع : قصد اقامت ده روز - احکام مسافر

احکام روزه

پرسش : حکم کسی که به دلایل مختلف نتوانسته است روزه ماه مبارک رمضان را بگیرد چیست؟

احکام روزه

پرسش : وظیفه ما در «یوم الشک» اول ماه و آخر ماه مبارک رمضان چیست؟
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام رضایی

احکام روزه

موضوع : تبیین احکام وطن جدید و نماز و روزه دانشجویان
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام فلاح زاده