احکام

احکام روزه

پرسش : حکم انجام اعمالی که باعث بطلان روزه می شود چگونه است؟
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام رضایی

احکام روزه

پرسش : استفاده از قطره های چشمی، گوشی و یا بینی چه حکمی دارد؟
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام رضایی

احکام روزه

پرسش : حکم مسواک زدن در حال روزه در ماه مبارک رمضان چگونه است؟
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام رضایی

احکام روزه

پرسش : حکم تزریق آمپول و یا سرم در ماه مبارک رمضان چیست؟ 
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام رضایی

احکام روزه

پرسش : کفاره ی کسی که عمدا روزه ی خود را باطل کرده چیست؟ 
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام رضایی

احکام روزه

پرسش : حکم زکات فطره چگونه است ؟
کارشناس پاسخگو حجت الاسلام رضایی 

احکام روزه

پرسش : شروع روزه از چه ساعت و چه زمانی است و پایان آن چه زمانی است؟

احکام روزه

پرسش : کسی که غسل واجبی بر گردنش بوده  اما این غسل را انجام نداده روزه اش چگونه است؟

احکام روزه

پرسش : کسی که کفاره روزه به گردن دارد چگونه باید ادا کند؟ 

احکام روزه

پرسش : حکم جاری شدن خون لثه در هنگام روزه داری چگونه است؟
کارشناس پاسخگو حجت الاسلام رضایی 

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.