ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

احکام

احکام روزه

موضوع : بیان احکام روزه - احکام نماز شکسته - قصد 10 روز (قصدعشره) و نکات و مسائل مربوط به آن - خارج شدن از محل اقامت پس از قصد 10 روز - تغی

احکام روزه

موضوع : بیان احکام روزه / بخش ششم

احکام روزه

موضوع : بیان احکام روزه / بخش پنجم

احکام روزه

موضوع : بیان احکام روزه / احکام مبطلات روزه بخش دوم - خوردن مواد غیرخوراکی - چشیدن غذا - خوردن دارو و استعمال اسپری تنفسی - دندانپزشکی و تز

احکام روزه

موضوع : بیان احکام / بخش سوم

احکام روزه

موضوع :احکام روزه / بخش دوم

احکام روزه

موضوع : احکام روزه / بخش اول

احکام روزه

پرسش : خوردن و آشامیدن سهوی روزه را باطل نمی کند!
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام حسینی قمی

احکام روزه

پرسش : روزه های واجب کدامند؟ 
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام فلاح زاده

احکام روزه

پرسش : با توجه به هم زمان شدن ایام امتحانات خرداد و ماه مبارک رمضان، آیا دانشجویان و دانش آموزان می توانند به خاطر امتحانات و درس خواندن رو