پرسش و پاسخ اعتقادی/دهه ی ذی الحجه/بخش دوم

پرسش و پاسخ از عارف بالله حضرت آیت الله خوشوقت اعلی الله مقامه
ذی الحجه

همه ی زمین  هایی که خدا خلق کرده، با هم مساوی هستند. هر قطعه ای از زمین در فضیلت با قطعات دیگر مساوی است؛ منتهی در یک قطعه از زمین، پیغمبری دفن می  شود یا پیغمبری به دنیا می  آید یا امامی شهید می  شود. این  ها عوارضی است که موجب تفضیل بعضی از قسمت های زمین بر بعضی از قسمت های دیگر می  شود؛ آن وقت مثلاً می  گویند «مستحب است انسان مهرش را از خاک کربلا درست کند یا تسبیحش را از خاک آنجا درست کند»

سوال9: مهم ترین اعمال در مکّه چیست؟
ج: برای کسانی که به مکّه مشرّف می  شوند، یکی از اعمال مخصوص مسجد الحرام، خواندن قرآن است. بعد از طواف کردن، مهم ترین عمل، مسأله ی خواندن قرآن است. حضرات معصومین علیهم السلام وقتی آنجا مشرّف می  شدند، قرآن زیاد می  خواندند. به هر حال مسأله ی قرآن چیز خاصی است.
سوال10: بهترین عمل در عرفات چیست؟
ج: در حج یک اعمالی هم هست که آدم نمی فهمد فلسفه اش چیست؛ مثلاً در عرفات تنها عمل، همین دعا کردن است.
عرفات بیابان است دیگر؛ چیزی در آن نیست؛ عمل خاصی هم که ندارد؛ مدتش هم کوتاه است؛ نصف روز بیشتر نیست؛ لذا دستشویی مرتب و منظم برایش درست نمی کنند، مسافرتی است. تعداد زیادی پشت دستشویی هایش صف می  کشند. یک وقت یک آقایی که یک خورده سن داشت پیش من در صف ایستاده بود، به من گفت: اعمال اینجا چیست؟ من هم گفتم: همین است که اینجا بایستی و هیچ چیز نگویی! خیلی  ها ناراحت می  شوند، آدم باید بایستد برای دستشویی صف بکشد؛ اما این جور شده است، همه مشغول هستند، خودِ این چقدر خوب است آدم مجبور شود برود آنجا بایستد، خیلی چیز ها صاف می  شود؛ خدا این جوری کرده است. لذا من گفتم که بایستی و هیچ چیز هم نگویی. خیلی  ها طاقت نمی آورند، به آن  ها برمی خورد و می  گویند چرا همچنین نمی کنند، چرا آن چنان نمی کنند، دائماً نقشه می  کشند، می  خواهند جا هایی را هم که خدا درست کرده است برای اینکه این  ها به حکم اجبار تربیت شوند، آنجا ها را هم خراب کنند. خُب این را درست کنی طبق میل تو بشود کجا می  خواهی تربیت شوی؟ جای دیگر نیست، هر کجا بروید برای شما صلوات می  فرستند و بلند می  شوند ولی اینجا چطور؟ باید هر کسی پیش از تو آمده جلوتر از تو برود و ناراحت می  شوی! یکی از گذشت های بسیار بزرگ و مفید آنجا همین است که کسی نوبتش را به کس دیگری بدهد، این قدر مسأله ارزش دارد، زیرا نوبتی است دیگر، آنجا کسی سرش نمی شود که آقا من احتیاجم بیشتر است بگذار من اول بروم و شما که جلوتر هستی بعداً، بعضی  ها این کار را می  کنند و گذشت می  کنند. آنجا هم سکه  ها عیارشان مشخص می  شود، همه این جور نیستند، بعضی  ها حاضر هستند گذشت  کنند.
سوال11: بهترین کار در روز عرفه مخصوصاً بعد از ظهر عرفه چیست؟
ج: ترک گناه. اگر گناه کنی و شب تا صبح مفاتیح بخوانی، فایده ندارد.
سوال12: آیا اعمال روز عرفه مقدمه ی توفیق برای ترک گناه نیست؟
ج: نه؛ اگر شما تصمیم نگیری، همچنان این زحمت را می  کشی و بعد هم گناه می  کنی. باید با تصمیم، گناه را ترک کنی. اگر تصمیم نگیری، گناه ترک نمی شود.
سوال13: آیا اینکه معروف است که امام زمان  عجل الله فرجه در روز عرفه در صحرای عرفات حضور دارند، صحیح است؟
ج: در ایام حج، ایشان عجل الله فرجه در آنجا تشریف دارند. حتماً ایشان آنجا هستند، چون از اطراف دنیا افرادی می  آیند و در آنجا زمان و مکان کار ها نزدیک می  شود. ایشان هم به آنجا می  روند و به کار ها می  رسند.
س14: دیدن ظاهری ایشان مهم است یا رضایت ایشان؟
ج: دیدنش هم خیلی خوب است؛ بله؛ دیدنش با سایر دیدن ها خیلی فرق دارد.
سوال15: آیا دعای عرفه ی حضرت سیدالشهداء علیه السلام را در غیرکربلا و مکّه می  شود خواند؟
ج: بله؛ همیشه می  شود خواند. در این دعا ها مطالبی هست که برای همیشه است؛ تنها مخصوص عرفه نیست. برای ارتباط من و باور من در برابر خدا است. خدا در همه جا خدا است. من هم همه جا باید بنده باشم. باید این باور را داشته باشم؛ منتهی اولش آنجا شروع شده است.
سوال16: فضیلتی که برای دعای عرفه هست، مختص کربلا و مکّه است یا هر جای دیگر؟
ج: اول به خاطرِ مضمونش است و دوم به خاطرِ آن کسی است که آن را انشاء کرده است. برای حفظ (نام و یاد) هر دو- هم خود دعا و هم دعاکننده - فرموده اند: «این دعا را بخوانید تا فراموش نشود».
سوال17: بعضی از روز ها مثل روز عرفه و عاشورا و بعضی از مکان ها مثل کعبه و کربلا شرافت زیادی دارند که درک این عظمت برای ما مشکل است؟
ج: همه ی زمین  هایی که خدا خلق کرده، با هم مساوی هستند. هر قطعه ای از زمین در فضیلت با قطعات دیگر مساوی است؛ منتهی در یک قطعه از زمین، پیغمبری دفن می  شود یا پیغمبری به دنیا می  آید یا امامی شهید می  شود. این  ها عوارضی است که موجب تفضیل بعضی از قسمت های زمین بر بعضی از قسمت های دیگر می  شود؛ آن وقت مثلاً می  گویند «مستحب است انسان مهرش را از خاک کربلا درست کند یا تسبیحش را از خاک آنجا درست کند»؛ چون در آنجا یک اتفاق مهم افتاده که پیش خدا ارزشمند است؛ لذا فرموده اند این زمین با سایر زمین  ها خیلی فرق دارد.
سوال18: آیا دعا کردن در روز عرفه، در همه جای دنیا تأکید خاص دارد؟
ج: بله؛ شروعش در عرفه بود. امام حسین علیه السلام در عرفه این کار را کردند. هر عملی یک روزی شروع می شود. این دعا هم در آنجا مطرح شد. عرفات اعمالی دارد که دعاست. ایشان هم در آنجا این دعا را انشاء کردند. هم در آنجا باید خوانده شود و هم اگر در جای دیگر بخوانیم، عیبی ندارد؛ طوری نیست. همیشه مضمونش حق است.
سوال19: دعا  ها را از جمله دعای امام حسین علیه السلام در روز عرفه را خوب است تنهایی بخوانیم یا با جمع؟
ج: آدم  ها مختلفند؛ بعضی اگر در جمع بخوانند، ممکن است با حضور قلب دیگران که در جمع هستند، گرم شوند. اما بعضی  ها نه؛ خودشان کارخانه دارند و گرم می  شوند. افراد مختلفند؛ بعضی  ها باید به داخل جمع بروند چون آنجا بیشتر استفاده می  کنند. بعضی  ها هم باید تنها بخوانند. کسانی که باید به داخل جمع بروند، اکثریت را تشکیل می  دهند. کسانی که خودشان می  توانند گرم شوند و کارخانه همراهشان است، کم اند.
سوال20: با توجه به اینکه تقوای لازم را نداریم، چگونه از روز عرفه خوب استفاده کنیم؟
ج: شما می خواهی زیاد دعا کنی با قید اینکه تقوا هم نداری؛ هیچ فایده ای ندارد. باید به جایِ دعا کوشش کنی که تقوا را مراعات کنی؛ ان شاءالله. این از دعا مهم تر است.
سوال21: مراد از «هجرت به سوی خدا» در آیه ی شریفه ی «وَ مَنْ یَخْرُجْ مِنْ بَیْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللّهِ»[7] چیست؟
ج: هجرت به کعبه ی خدا. این  هایی که حج می  روند، اگر وسط راه بمیرند، خطّشان، خطّ رحلت به طرفِ خدا است. هدفشان هم خانه ی خدا است؛ «فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللّهِ»
سوال22: بعضی  ها می  گویند مراد سلوک الی الله است؟
ج: فعلاً نه، مراد همین بیت است، همین حج است.

مطالب تکمیلی:
پرسش و پاسخ اعتقادی/دهه ی ذی الحجه/بخش اول
**********************************************************

منبع: برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی آیت الله خوشوقت(ره)
**********************************************************
پی نوشت ها:
[7] . نساء ، 100

 
Share