موشن گرافی / چرا برخی از انسانها هیچ تمایلی به خداوند و عبادت ندارند؟

برهان فطرت بر وجود میلی درونی به خدا درهمه انسانها تکیه می کند؛پس چرا برخی انسانها میلی به عبادت و پرستش خدا ندارند؟

پرسش : چرا برخی از انسانها هیچ تمایلی به خداوند و عبادت ندارند؟

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.