اتحاد و حوادث پیش رو/ استاد شجاعی

لیست
  • اتحاد و حوادث پیش رو/ استاد شجاعی
خداوند به کار کفّار همدل برکت می دهد ولی برکت را از کار مومنانی که متحد نیستند، برمی دارد!

اتحاد و حوادث پیش رو/ استاد شجاعی

صحبت های جالب استاد شجاعی درباره حوادث پیش رو

❖❖❖ اتحاد باید ناموس ما در مسائل انقلابی و سیاسی باشد!

❖❖❖ خداوند به کار کفّار همدل برکت می دهد ولی برکت را از کار مومنانی که متحد نیستند، برمی دارد!

❖❖❖ ائمه علیهم السلام حاضر بودند شدیدترین آسیب ها به آنها برسد؛ ولی ما اینگونه نباشیم...!

❖❖❖برای دسترسی به سایر مباحث استاد محمد شجاعی اینجا کلیک کنید❖❖❖

Share