کارگاه انصاف استاد محمد شجاعی/ قسمت ۴۸ (کلام آخر) - بذرپاشی خیر

حالا که تازه محدوده ی انصاف را شناختیم؛ برای جبران تمام بی انصافی های عمر گذشته مان در حق خودمان و دیگران ، چه کنیم؟

کارگاه انصاف استاد محمد شجاعی/ قسمت ۴۸ (کلام آخر) - بذرپاشی خیر

ما به بذرپاشیِ خیر بیش از آنان که از ما خیر دریافت میکنند، محتاجیم.

حالا که تازه محدوده ی انصاف را شناختیم؛ برای جبران تمام بی انصافی های عمر گذشته مان در حق خودمان و دیگران، چه کنیم؟  

❖❖❖❖ برای دسترسی به سایر قسمتهای کارگاه انصاف کلیک کنید. ❖❖❖❖

❖❖ برای دسترسی به همه مباحث استاد محمد شجاعی اینجا کلیک کنید. ❖❖

مهارت انصاف، ضروری ترین اما سخت ترین مهارت، برای کنترل تمام ارتباطات ما از جهنم های گوناگون است که بدون شناخت و تمرین و تکرار حاصل نمیشود ...

مهارت یافتن در انصاف، بعنوان بزرگترین، مهم ترین و سخت ترین کمال انسانی، بدون شناخت و تمرین، محال است! و از طرفی، رسیدن به باطن انسانی، و محبوبیت در نزد اهل زمین و آسمان، بدون انصاف ممکن نیست.

ـ بر تنبلی ها و بی حوصلگی هایمان، خط قرمزی بکشیم، و این مجموعه را برای تأمین آرامشِ دنیا و ابدیت مان، از دست ندهیم.

پدیدآورنده: 
Share