فلسفه و کلام

تهلیل

ربّ کسى است که مربوب خودش را به دست خودش پرورش مى دهد و به طور مستقل اداره مى کند، اگر چنین چیزى بود ـ این عالم متلاشى مى شد پس چون مى بینیم که این نظام واحد برقرار است و فسادى در این عالم پدید نمى...

تهلیل

البته سردمدار وهابيت معتقد است که شفاعت براى پيامبر اکرم در روز قيامت هست، اما شفاعت ديگران، از جمله ائمه شيعه سلام الله عليهم مخصوصاً اگر گسترش پيدا کند بطورى که شامل امور دنيوى هم بشود اين ها را...

خرافه پرستی

هنگامى که از خرافه پرستى در درون جوامع سخن به میان مى آید، مراد همان انگاره هایى است که مبناى عقلانى ندارند و یا اینکه با اعتقادات دینى مقبول و مرسوم جوامع در تضادند؛ به عبارت دیگر، خرافه پرستى، نوعى...

معرفت نفس

علامه ی طباطبایی در نهایت فرمودند: «چکیده ی سخن این که؛ تنها طریقی که ما را به هدف می رساند، همان طریقِ معرفت نفس است که نزدیک‌...

ولایت فقیه

جامعه اسلامى اصالتاً از افرادى به وجود مى آید که با اختیار و انتخاب خودشان اسلام را پذیرفته باشند و مخصوصاً ملتزم به قوانین اجتماعى و قضایى و سیاسى آن باشند و سرزمینى که چنین جامعه اى در آن زندگى مى کنند کشور اسلامى و دارالاسلام نامیده مى شود...

خداشناسی

درباره سخنان ارسطو نکات مبهم و سؤال انگیزى وجود دارد که احیاناً مورد تفسیرهاى متضادى قرار گرفته، و گروهى با خوش بینى افراط‌ آمیزى به دفاع از آنها برخاسته اند و گروهى دیگر با موضع گیرى مقابلى روش...

استاد اصغر طاهرزاده

هرکس در این تاریخ بخواهد به خدا وصل شود باید به اراده امروزین خدا وصل شود. و اگر بنده نظر خاصی به مقام معظم رهبری«حفظه اللّه» دارم هم به همين دليل است كه معتقدم یکی از موفق‌...