ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

حجت الاسلام پناهیان

حجت الاسلام پناهیان

موضوع : مثل لوتی باش
سخنران : استاد علیرضا پناهیان
زمان : 03:12

حجت الاسلام پناهیان

موضوع : «دین را با نشاط معرفی کنیم!»
سخنران : حجت الاسلام پناهیان
زمان : 05:55

حجت الاسلام پناهیان

موضوع : «نگاه دقیق به زمان»
سخنران : حجت الاسلام علیرضا پناهیان
زمان : 03:30

حجت الاسلام پناهیان

موضوع : «دلت میاد غیبت کنی؟»
سخنران : حجت الاسلام پناهیان
زمان : 02:00

حجت الاسلام پناهیان

موضوع : مولای یا مولای، انت المولا و انا العبد...
سخنران : حجت الاسلام علیرضا پناهیان
 

حجت الاسلام پناهیان

موضوع : مسابقه برای رسیدن به درجات بالاتر-