موسسه مکتب حاج قاسم

روایت حبیب 9 درباره سردار سلیمانی با روایت محمود خالقی

روایت حبیب ۹ درباره سردار سلیمانی با روایت محمود خالقی

در کلام یاران | رابطه حاج قاسم سلیمانی با خانواده شهدا

در کلام یاران | رابطه حاج قاسم سلیمانی با خانواده شهدا

در کلام یاران | ماجرای گریه پنهانی حاج قاسم سلیمانی در کنار اروند رود

در کلام یاران | ماجرای گریه پنهانی حاج قاسم سلیمانی در کنار اروند رود

در جمع یاران | باید خودمان را بسازیم

در جمع یاران | باید خودمان را بسازیم

شهید حاج قاسم سلیمانی, قاسم سلیمانی, حاج قاسم, سردار دلها, سردار سلیمانی, ژنرال سلیمانی, شهید سلیمانی

موشن گرافیک | ماموریت حاج قاسم پس از پذیرش قطعنامه چه بود؟

ببینید | تبیین معنای عمل مقدس توسط حاج قاسم سلیمانی

ببینید | تبیین معنای عمل مقدس توسط حاج قاسم سلیمانی

روایت حبیب 8 درباره سردار سلیمانی با روایت سرتیپ محمدرضا فلاح زاده

روایت حبیب ۸ درباره سردار سلیمانی با روایت سرتیپ محمدرضا فلاح زاده

روایت حبیب 7 درباره سردار سلیمانی با روایت سردار فضلی

روایت حبیب ۷ درباره سردار سلیمانی با روایت سردار فضلی

حدیث ولایت | ما قوی هستیم

حدیث ولایت | ما قوی هستیم

شهید زنگی آبادی , حاج قاسم سلیمانی

وصف یاران | شهید زنگی آبادی، شهیدی که حاج قاسم او را یک لشکر میدانست