مواد غذایی که جنین را زشت میکند

مواد غذایی که جنین را زشت میکنند عبارتند از :
✅ غذاهای مانده (رنگ بچه را تیره می کند) .
✅ فلفل .
✅ خیار شور .
✅ سوسیس و کالباس .
✅ نوشابه .
✅ کنسروها .
✅ مصرف زیاد گوجه فرنگی ( مصرف بیش از حد سبب ناقص الخلقه شدن می شود) .
✅ مصرف بیش از حد سیب زمینی .
✅ سیاه دانه .
✅ استنشاق دود زغال یا سیگار باعث تیره شدن پوست فرزندتان می شود .

انجمن‌ها: 
Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.