احکام، نبود مماثل و محرم در انجام غسل میت

در غسل میت اگر مماثل نبود مثلاً زن فوت کرده و زن دیگری پیدا نمی‌شود و مرد محرمی هم وجود نداشته باشد و شوهر هم نیست اما مرد نامحرم موجود است، تکلیف چیست؟ آیا از روی لباس نامحرم می‌تواند غسل بدهد؟ آیا غسل ساقط می‌شود یا وظیفه تبدیل به تیمم می‌شود؟

✅ غسل ساقط می شود .

منبع : اجوبه الاستفتائات حضرت آیت الله
خامنه ای

انجمن‌ها: 
Share