ضیاءالصالحین افزودن دیدگاه جدید | ضیاءالصالحین

افزودن دیدگاه جدید

علیکم السلام - لطف دارید برادر - فکر کنم اون کارو هم بدونم کجا دیده اید... البته اونم کار خودم بود با عنوان مصداق بارز «جاء الحق» ... البته تفاوتهایی دارند که شما هم به خوبی اشاره کردید... موید باشید إن شاءالله