صوت/ گلچینی از روایتگری دیگر راویان - راهیان نور

۱. هشت سال جنگ ایران و عراق دروغ بزرگی است(حاج سعید قاسمی)
۲. دختری که حال و هوای پدر شهیدش را در سر داشت(مومنی)
۳. مصاحبه با مادر شهید زین الدین(دیگر راویان)
۴. روایتگری(دیگر راویان)

Share