فیلم/ تواشیح زیبای یا رسول الله

گروه همخوانی محمدرسول الله در مدح حضرت محمد صلی الله علیه و آله

اجرای زیبای گروه همخوانی محمدرسول الله در مدح حضرت محمد صلی الله علیه و آله.
زمان: 03:57

Share