حجت الاسلام فرحزاد

موضوع : ماه شعبان ؛ ماه عید و شادی 
سخنران : حجت الاسلام فرحزاد

موضوع : از صمیم قلب بگوئیم الحمدلله!
سخنران : حجت الاسلام فرحزاد

موضوع : به عشق امام حسین علیه السلام
سخنران : حجت الاسلام فرحزاد

موضوع : بگو الحمدلله
سخنران : حجت الاسلام فرحزاد

موضوع: چگونه سیئات و بدیها به حسنات تبدیل می شود؟
سخنران: حجت الاسلام فرحزاد

موضوع: در سلام کردن سبقت بگیریم
سخنران: حجت الاسلام فرحزاد

موضوع: چه وقت حد أعلی رحمت الهی نصیب ما می شود؟
سخنران: حجت الاسلام فرحزاد

موضوع : عشق رسول خدا (صلی الله علیه) به حضرت خدیجه (سلام الله علیه)
سخنران : حجت الاسلام والمسلمین فرحزاد

حجت الاسلام فرحزاد

موضوع : اثبات ساده ی واقعه غدیر
سخنران : حجت الاسلام حبیب الله فرحزاد

حجت الاسلام فرحزاد

موضوع : فضیلت یاد کردن امام حسین علیه السلام 
سخنران : حجت الاسلام فرحزاد