ضیاءالصالحین آیات تشکیلات سوره ی مبارکه آل عمران | ضیاءالصالحین

آیات تشکیلات سوره ی مبارکه آل عمران

آیات تشکیلات :
آل عمران

بسم الله الرحمن الرحیم
سوره ی مبارکه آل عمران آیه ی شریف ۲۰۰:
یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون
برداشت تشکیلاتی:
آیه خطاب به مسلمانها و جامعه اسلامی است، اصبروا و صابروا و رابطوا برای چی؟ » لعلکم تفلحون »
1. جامعه اسلامی اول باید صبرکند
2. بعد باید صبر گفتمان قالب جامعه بشود،
* یکی در مقام فردی است (اصبروا) و یکی در مقام اجتماعی ( صابروا).
3. بعد با هم رابطه برقرار کنند
این یعنی تشکیلات باید تقوی داشته باشند تا لعلکم تفلحون بشوند.
----------------
منبع : مضمار

 

Share