مقام حضرت سلمان علیه السلام در بیان آیت الله بهجت

در بیان آیت‌الله بهجت (انتشار برای اولین بار)
حضرت سلمان علیه السلام
ما اگر اعتراف به مقام سلمان و ابوذر و مقداد و عمار نداشته باشیم، اعتراف به مافوق آنها (بالاترازآن ها که انبیاء و اولیاء هستند) داریم؟ نه! دروغ است!

مقام حضرت سلمان علیه السلام در بیان آیت الله بهجت

ما اگر اعتراف به مقام حضرت سلمان و ابوذر و مقداد و عمار نداشته باشیم، اعتراف به مافوق آنها (بالاترازآن ها که انبیاء و اولیاء هستند) داریم؟ نه! دروغ است!

مقام حضرت سلمان علیه السلام در بیان آیت الله بهجت

چه بکنیم از بی علمی، چه بکنیم از ضعف در ایمان، از ضعف در تدین، ... چه بکنیم از این ضعف ها؟! چه بکنیم از این ضعف های اختیاری؟! نمی رویم دنبال تحصیلات علمیه، نمی رویم که بفهمیم که خب عمل چطور بر ما آسان بشود؟ اختیارا نمی رویم! اگر غیراختیاری باشد حالا، خدا می بخشد ما را، اما اختیاری را چه بکنیم؟

چه کار بکنیم از ضعف ما در علم و عمل، چه کار بکنیم که این ضعف ما به اختیار ماست. خودمان نمی رویم دنبال تقویت.

تقویت علمیه، همین است که عرض کردم؛ درس خواندن و درس گفتن، که هیچ کس از آن مستغنی نیست؛ مگر انبیا و اوصیا، که صحبت درس در آنها نیست، ما هیچ ربطی به آن ها نداریم. ما هنوز؛ شاگردان آن ها؛ سلمان و ابوذر و این ها؛ بالای سرما قرار دارند و ما مقامات آن ها را هنوز خبرنداریم ونمی دانیم چیست.[چه رسد به مقام انبیاء و اوصیاء]

مبادا در خودمان یک خیال های شیطانی بکنیم! ما رعیت هستیم و در رعیت هم، رعیتِ رعیت هستیم. ما اگر اعتراف به مقام سلمان و ابوذر و مقداد و عمار نداشته باشیم، اعتراف به مافوق آنها (بالاترازآن ها که انبیاء و اولیاء هستند) داریم؟ نه! دروغ است!

[ اینکه فکر کنیم بدون اعتراف وشناخت به مقام امثال سلمان، ابوذر، مقداد و عمار، توانسته ایم شناختی از مقامات انبیاء و اولیاء داشته باشیم دروغ است!]

ما از سلمان و ابوذر و مقداد، یقینا! عقب تر هستیم، [مثلا یکی] دلیلش این است که سلمان به زهیر گفت: «إذا أدرکتُم سید شباب أهل الجنة فکونوا أشُدُّ فَرحا» .. از این غنیمتی که تحصیل کردی...

حالا تا زمان قیام سیدالشهدا چقدر طول دارد؟! زمان سلمان تا آن زمان؟! حالا از کجا او(زهیر) موفق بشود به این کار؟ هفتاد و دو تن[اصحاب سیدالشهدا علیه السلام] بیشتر نبودند! چطور [سلمان] از بین همه مردم او (زهیر) را جزو هفتاد و دوتن حساب کرده بود و دید(متوجه شد)؟

آنها کجا و ما کجا ؟! ما خیلی دوریم از آنها!!

ما کجا می رسیم به سلمان و ابوذر و مقدادشون، ما خاک پای اون ها نمی شویم ..

مطلب مرتبط: رحلت سلمان فارسی صحابی بزرگوار پیامبر اسلام(صلی اله علیه و آله)(35 هجری قمری)

مقام حضرت سلمان علیه السلام در بیان آیت الله بهجت

منبع: بیانات معظم له در بین جمعی از طلاب مشهد، ٠٨-٠۵-١٣٧۶ - مقام حضرت سلمان علیه السلام

فایل: 
پدیدآورنده: 
Share