مجموعه استیکرهای ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان

واحد سایبری اعلام کرد؛

به گزارش خبرگزاری ضیاءالصالحین، واحد سایبری بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان بر عموم مسلمان جهان و هموطنان گرامی، دو پک مختلف برای ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان را برای شبکه پیام رسان تلگرام بصورت یک پک استیکر منتشر نموده و از تولید سایر پکهای مناسبتی ماه مبارک در روزهای آتی خبر داد...

پک اول:

https://telegram.me/addstickers/ramezan01_ziaossalehin

پک دوم:

https://telegram.me/addstickers/doa_roozane_ramezan

doaye-rozhaye-ramezan-00.jpg

Share