کار تشیکلاتی، تمرین ولایت مداری و ولایت پذیری

کارگروه اخلاق و عرفان ضیاءالصالحین؛
کار تشکیلاتی
اگر امروز ما محروم از حضور ولی خدا هستیم بخاطر افعال و کارهای خود ماست، بخاطر غفلت های ماست، بخاطر تمرین نداشتن های ماست (مضمار)، اقدام اساسی نکردن های ماست و یا بعبارتی دیگر بخاطر ولایت پذیر نبودن ماست، چون از ماست که بر ماست.(سوی ما آید نداها را صدا)

بسم الله الرحمن الرحیم
استاد علیرضا پناهیان در ضمن یک سخنرانی می فرمایند: «حضور در یک تشکیلات مردمی خود نوعی ولایتمداری است؛ چون برتری رفقایت را پذیرفته ای و این مقدمه ای است برای پذیرفتن برتری ولیّ خدا. از طرف دیگر ولایتمداری نیز یعنی کسب آمادگی برای حضور در یک تشکیلات مردمی و پذیرفتن برتری دیگران بر خود. چون در ولایتمداری اصل برتری افراد بر یکدیگر را پذیرفته ای.»[1]
نکته قابل توجه و ساده: در کارهای تشکیلاتی مردم نهاد وقتی ما در بین دوستان فردی را بعنوان رهبر تشکیلات دانسته و تبعیت می کنیم در حقیقت نوعی ولایت پذیری و ولایتمداری را تمرین کرده ایم که وقتی با ولایت بالاتر مواجه شدیم؛ زمینه پذیرش را داشته باشیم و حداقل نفس انسان اذعان می کند که وقتی من از رفیقم بعنوان رهبر تشکیلات خود تبعیت کردم، حالا یک مانور و تمرین در فرد پایین تر برایم راحت بود و اینک زمان آزمون فرا رسیده (البته آزمون میان ترم) تا از ولی فقیه هم حرف شنوی و تبعیت را داشته باشم و خود این نیز زمینه و مانور برای پذیرش ولایت بالاتر خواهد بود، تا  خود ظهور که امیر مؤمنان، علی علیه السلام فرمودند: «أَلَا وَ إِنَّ الْيَوْمَ الْمِضْمَارَ وَ غَداً السِّبَاقَ»[2]؛ یعنی آگاه باشید که امروز روز تمرین و ممارست و یا همان روز مانور است و فردایی که با آن مواجه می شویم روز مسابقه و آزمون است. لذا عزیزان عنایت داشته باشند که این کارهای تشکیلاتی مردم نهاد را دست کم نگیرند، همان گونه که یک رزمندۀ خوب مانور خود را بسیار دقیق و جدی می گیرد، برای اینکه جواب امتحانات فردا از همین تمرین های امروز خواهد بود.

اگر امروز ما محروم از حضور ولی خدا هستیم بخاطر افعال و کارهای خود ماست، بخاطر غفلت های ماست، بخاطر تمرین نداشتن های ماست (مضمار)، اقدام اساسی نکردن های ماست و یا بعبارتی دیگر بخاطر ولایت پذیر نبودن ماست، چون از ماست که بر ماست.(سوی ما آید نداها را صدا)

برخی از بزرگان و اساتید در مورد بیان امام علی علیه السلام چنین تعبیر می کنند که؛ «دنیا، مزرعه آخرت است» ولی به نظر می رسد که بیان مولوی را در مثنوی معنوی اگر برای توضیح این روایت بیاوریم چندان خالی از لطف نباشد. که فرمایش امیر مؤمنان، علی علیه السلام ای بسا شامل هر دو جهان باشد؛ مولوی می فرمایند:
این جهان کوه است و فعل ما ندا
سوی ما آید نداها را صدا
پس خود دنیا نیز پلی برای آخرت است و این مزرعه آنچنان اهمیت دارد که برای آخرت پل باشد و لذا این مزرعه کار می طلبد و آن کار، کار تشکیلاتی است و حلقۀ مفقودۀ ظهور منجی عالم بشریت نیز در همین نکته نهفته است. و اگر امروز ما محروم از حضور ولی خدا هستیم بخاطر افعال و کارهای خود ماست، بخاطر غفلت های ماست، بخاطر تمرین نداشتن های ماست (مضمار)، اقدام اساسی نکردن های ماست و یا بعبارتی دیگر بخاطر ولایت پذیر نبودن ماست، چون از ماست که بر ماست.(سوی ما آید نداها را صدا)

آرزوی توفیقات همه افراد تشکیلاتی (البته تشکیلات اسلامی) را از خداوند منان مسئلت داریم و تشکر می کنیم از اینکه همواره همراه ما بودید و هستید. در پایان چندین مورد را پیشنهاد می کنیم حتماً مطالعه نمائید:
اهمیت تشکیلاتی بودن در کلام رهبر
حزب الله و حزب الشیطان - جزوه ای از شهید آیت الله بهشتی (ره)
شاخص ها و بایدهای تشکیلات موفق انقلابی (بخش اول)
شاخص ها و بایدهای تشکیلات موفق انقلابی (بخش دوم)
آثار و برکات کار تشکیلاتی

 

پی نوشت:
---------------------------
[1].  بیان معنوی
[2]. نهج البلاغه، خطبه 28.

کار تشیکلاتی، تمرین ولایتمداری

 

Share