ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

#پرسش و پاسخ

پرسش

پرسش : چرا برخی از انسانها هیچ تمایلی به خداوند و عبادت ندارند؟

پرسش

پرسش : آیا امور فطری بین همه انسان ها مشترک است؟

پرسش

پرسش : آيا امور فطری، در همه ی انسان ها يكسان بوده و قابل انتقال به ديگران است؟

پرسش

پرسش :  آيا ميلِ به خدا، ريشه در ميلِ كودك به پدرش دارد؟

پرسش

پرسش : از کجا معلوم که بیرونِ وجود انسان، موجودی کامل وجود داشته باشد؟

پرسش

پرسش : چرا بر وجود داشتن امر فطری تاکید می شود؟

پرسش

پرسش : چرا برخی، موجودات جهان را بی فايده شمرده و با همين دليل، جهان را بی نظم می دانند؟

احکام روزه

پرسش : روزه های واجب کدامند؟ 
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام فلاح زاده

احکام روزه

پرسش : بعضی از دختران در ماه مبارک رمضان معتقدند که به خاطر ضعف ، بیماری و یا اینکه با روزه گرفتن زیبایی و تناسب اندام آنها به هم میخورد ،

احکام روزه

پرسش : زمان دقیق امساک (زمانی که در سحر دیگر نمی توانیم چیزی بخوریم) و افطار در ماه رمضان چه موقعی است؟