ظهور؛ مثل ارتباط با خدا

ظهور؛ مثل ارتباط با خدا

انكشاف ظهور، مثل ارتباط با خدا است؛ وقتى كسى خدا را عقلًا و قلباً شناخت، مى‏بیند كه هست و مى‏بیند كه ظاهر شد و متوجه مى‏شود كه عجب! تمام مدت عمرش خدا از همه چیز به او نزدیك‏تر بود، ولى خود

مبانى معرفتى مهدویت، ص: ۱۰۱

را آماده نكرده بود كه حضرت حق برایش ظاهر شود. واقعاً افرادى كه فكر مى‏كنند خدا دنیا را خلق كرده است ولى در دنیا حضور ندارد و خدا در جایى است غیر جایى كه دنیا هست، و دنبال خدا در جاهاى دیگر مى‏گردند این‏افراد هیچ وقت خدا را نمى‏یابند. این‏ها دنیا را به‏عنوان مخلوق و اثر خدا مى‏بینند و مى‏گویند خدا هست. اما عده اى با تزكیه و با معرفت مى‏روند دنبال این‏كه خدا را با چشم قلبشان بیابند این‏ها یك‏مرتبه مى‏بینند خدایى كه در سراسر هستى هست، برایشان پیدا شد:

آن‏كه عمرى در پى او مى‏دویدم كو به كو

ناگهانش یافتم با دل نشسته روبه‏رو

وجود مقدس حضرت بقیةالله سراسر عالم را گرفته است، او در همه جاى عالم حى و حاضر است و از همه موجودات عالم هم حاضرتر است. پس زمینه ظهور مى‏خواهد، هرلحظه امكان این ظهور هست، نمى‏دانیم به‏چه شكل؟! ولى مى‏دانیم مثل انقلاب‏اسلامى كه یك‏مرتبه با آن روبه‏رو شدیم، یك‏مرتبه با آن ظهور مبارك تامّ روبه‏رو مى‏شویم. مثل ظهور حضرت حق براى دلى كه آماده ظهور شد، خدا همیشه بود ولى ظاهر نبود. حضرت (عجل الله تعالی فرجه الشريف) در عالَم غیب حاضرند، جامعه اگر آماده شد، یك‏مرتبه با وجود مقدس ایشان روبه‏رو مى‏شود.

اگر ملت شیعه برسند به وجود معنى بقیةالله‏الاعظم؛ یك مرتبه مى‏بینند ظهور پیدا و محقق شد. تحقق ظهور به شناختش است و شناختش هم بسیار مشكل است ولى شدنى است. اولین مشكل این‏است كه آنچه ما امروز در جهان داریم، آن نیست كه امام‏زمان (عجل الله تعالی فرجه الشريف) مى‏خواهند بیاورند. روى كلمه «انقلاب» بیشتر فكر كنید. این‏كه مى‏گویند انقلاب امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشريف)،

مبانى معرفتى مهدویت، ص: ۱۰۲

یعنى از ابتدا همه چیز را دگرگون مى‏كنند. از مسجدها كه خراب مى‏كنند و از كنیسه ها و كلیساها و حكومت‏ها گرفته تا چیزهاى دیگر. وقتى مى‏فرمایند تمام زیورهاى مساجد را بیرون مى‏ریزند، یعنى مساجد به هم مى‏ریزد. وقتى حضرت با فكر حاكم بر مساجد مقابله مى‏كنند، خیلى از این نظام‏هاى ارزشى را كه به اسم دین حاكم است، نفى مى‏كنند. دیگر خودتان حساب بقیه را بكنید. قرآن خوان‏هاى زیادى را حضرت مى‏كشند. قرآن خوان‏هایى كه قرآن را از زاویه انقلاب جهانى امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشريف) نمى‏خوانند، بلكه براى تأیید نظام موجود فرهنگ مدرنیته مى‏خوانند، این‏ها حجاب ظهور حضرت بقیة الله الاعظم اند.[۱]

اگر كسى قرآن بخواند و بگوید الحمدلله ما قرآن مى‏خوانیم ولى فكرش این باشد كه ما را به دشمن چه كار؟ آنها كارشان را بكنند و ما هم قرآن و نمازمان را بخوانیم، اینها اولین كسانى اند كه سرشان زده مى‏شود.

[۱] ( ۱)- براى روشن شدن معنى عالم بقیةالله‏الاعظم، به نوشتار« معنى و عوامل ورود به عالَم بقیة اللهى» رجوع فرمایید.

Share